Kříž Michal

Fragmenty soukromého mýtu

Tím specifickým, co Kadrnkovy filmy (a poslední z nich zvláště) nabízejí, je tvar (styl, chcete-li), jenž pomáhá divákovi k nevšední zkušenosti.

Modelové drama bez paměti

Modelář je pozoruhodný svým námětem a zajímavý spíše tím, co v něm fakticky není.

Až přijde válka

Dokumentu Až přijde válka se podařilo tematizovat hned několik současných problémů, které mají celoevropský dopad.

Všechno bude

Vtip, nadhled, ironie vyprávění (psí perspektiva je originální, byť v literatuře nijak nová) a režisérův zájem o práci s mladými herci naštěstí zůstaly.

Nejlepší filmy 2022

Nejlepší filmy roku podle redaktorů Filmu a doby.

Bilance Ji.hlavy 2022. Vítězové KaprKód a 07:15 – Kos, Česká radost, klíčové filmy, debaty a témata

Pavel Sladký společně s Michalem Křížem a Janem Berglem bilancují soutěž Česká radost.

Dokumenty, diskuse, Bratrství, Čiary. Jaká byla letošní 25. Jihlava?

Diskuse Pavla Sladkého se Štěpánkou Ištvánkovou a Michalem Křížem o nejvýraznějších filmech MFDF Ji.hlava 2021.
michal kriz

Výkonný redaktor časopisu Film a doba, člen evropské naratologické komunity

Vystudoval českou filologii a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde taktéž absolvoval doktorské studium v oboru teorie literatury. V současnosti působí na místní Pedagogické fakultě a také ve Vydavatelství FF UP. Od roku 2016 je výkonným redaktorem Filmu a doby, předtím byl několik let redaktorem filmového online magazínu Fantom. Tři roky působil jako dramaturg MFF pro děti a mládež ve Zlíně se zaměřením na evropský film. Pravidelně přispívá/přispíval do Filmu a doby, Fantomu, Hostu, Tvaru, A2 či Iluminace. Profesně je zaměřen na dějiny české lingvistiky a literární teorie, dále také na teorii literárního a filmového vyprávění a na dějiny vizuality. Je členem mezinárodní naratologické komunity ENN (European Narratology Network).