Přijeli, cvičili, odjeli. Cirkus Rwanda je jen „film o filmu“

Záměr se totiž nedá vysledovat, jako by kamera zaznamenávala dění bez pevného plánu.

Recenze a rozhovory

Řád rodiny a filmového vyprávění v melodramatu Beaty Parkanové

Slovo je impozantní film, který rozpravu o řádu a morální integritě účelně zapouští do své estetiky.

Kino morálního neklidu

Publicistické ohlasy už v průběhu festivalu signalizovaly, že přijetí Slova nebude jednoznačné.

Totalita viděná dvojmo. Filmy Ucho a Slovo se doplňují

To, o co tu běží, jsou esence prožitých chvil. Vyjadřují to i fotografické předěly jednotlivých obrazových scén.

Slovo nabízí víc než jen další Pelíšky. Je toho ale dost?

Dává smysl, že svět, v němž má být vše nalinkované, ožívá prostřednictvím expresivních herců a viditelně umělých kompozic.

„Temné Pelíšky“ rozdělují diváky. Vyniká zde až fyzicky nepříjemné herectví

Snímek je sestříhán z často dlouhých a nikam nevedoucích záběrů, v nichž postavy přednášejí vzletná, leč vyprázdněná hesla.

Slovo

Postavy jsou neproniknutelné a tezovité. Film nejlíp funguje, když se v něm nemluví.

Slovo: Film o morálce jen káže, ale nebaví

Předloženo ve frázovitých deklamacích a doplněno de facto nesmyslnou a matoucí koláží jakýchsi fotografií ztrácí snaha o vyjádření mravních hranic efekt.

… tak to tak bude! Drama Slovo je nenápadnou studií jednoho vztahu a jeho základů

Slovo je filmem možná až příliš tradičně vyprávěným – ale zároveň niterným a svým poselstvím nadčasovým.

Kolik velkých slov spotřebuje jedno kazatelské Slovo

Slovo tehdejší nátlak měnící lidské osudy podává plakátově, doslovně jako pro zahraniční festivaly, a přitom s manýristickými ornamenty.

ROZHOVOR: GABRIELA MIKULKOVÁ

„Já jsem puzení být herečkou měla opravdu brzy, jen důvody proč jí chci být, se měnily.“

Už mi stačí málo. Třeba že svítí slunce, říká herec Martin Finger

Martin Finger ve filmu Slovo ztvárnil notáře, jenž po srpnové okupaci 1968 bojuje o svou mravní čest i vnitřní integritu.

Každý vám řekne, že slovo dodrží, ale to bývá lež, říká autorka soutěžního filmu Slovo Beata Parkanová

Scenáristka a režisérka Beata Parkanová film Slovo vystavěla na osudech vlastních prarodičů i na univerzálních tématech pravdy a integrity.

Podněty a výzvy festivalového týdne

Letošní 56. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech (1.– 9. 7. 2022) netrpěl diváckou krizí ani nouzí o hvězdy.